FKA doradcą ECI-BPS

Prawnicy FKA Furtek Komosa Aleksandrowicz doradzali funduszowi ECI BPS Real Estate Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych przy niepublicznej emisji 3-letnich zabezpieczonych obligacji o wartości ponad 45 mln PLN, które emitenta zamierza wprowadzić do obrotu na Catalyst GPW.

Zespołem prawników Kancelarii FKA kierował Leszek Rydzewski, szef Departamentu Instytucji i Restrukturyzacji Finansowych.