KONTAKT


FKA Furtek Komosa Aleksandrowicz Sp.k.

Plac Małachowskiego 2
00-066 Warszawa

T: +48 22 581 44 00
F: +48 22 581 44 10
E: kontakt@fka.pl

NIP: 525-222-56-00
EU VAT No: PL5252225600
REGON: 017438631
KRS: 0000278271
Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Kontakt dla mediów

Małgorzata Świerżewska
T: +48 697 744 655
E: mswierzewska@fka.pl