Nieprawidłowości w funkcjonowaniu spółek komunalnych poza sferą użyteczności publicznej

Możliwość wykonywania przez gminy gospodarki komunalnej w formie spółek handlowych wynika przede wszystkim z przepisu art. 9 ust. 2 ustawy o gospodarce komunalnej1, który stanowi, że jednostki samorządu terytorialnego mogą tworzyć spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjne, a także mogą przystępować do takich spółek.
W praktyce gminy bardzo często korzystają z tej możliwości. Jak pokazują statystyki, spółki handlowe stanowią najczęściej wybieraną przez gminy formę realizacji gospodarki komunalnej. Z danych Ministerstwa Skarbu Państwa wynika, że w 2013 r. przybyło aż 220 nowych komunalnych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością oraz 22 spółki akcyjne.  

Pobierz pdf:
Źródło
Samorząd Terytorialny