Kontrakt w e-mailu, ale sprzeciw także na piśmie

Nowa dokumentowa forma czynności prawnych wciąż budzi wątpliwości przedsiębiorców. W praktyce nie zawsze wiedzą, jak należy potwierdzać lub wnosić zastrzeżenia do propozycji kontrahenta.

Długo oczekiwana i kluczowa dla obrotu gospodarczego nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego oraz kodeksu cywilnego, która weszła w życie na początku września, wprowadziła m.in. możliwość składania oświadczeń woli i zawierania umów za pośrednictwem środków nowych technologii. Mowa o ustawie z 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 1311 ze zm.). Wyrażone w formie dokumentowej oświadczenie jest teoretycznie równoważne formie pisemnej. Ustawodawca nie ustrzegł się jednak pewnych niedociągnięć. W praktyce mogą powstać wątpliwości, w jakiej formie należy potwierdzić umowę ustną, jak zgłosić sprzeciw do oświadczenia woli czy skutecznie zerwać umowę.

(...)

Pojawiają się głosy, że wystarczająca byłaby również forma dokumentowa. Tak uważa dr Aleksandra Pokropek, radca prawny w kancelarii Furtek Komosa Aleksandrowicz.

– To, że druga strona skorzystała z silniejszej formy pisemnej, nie oznacza, iż do zachowania tej formy zobowiązany jest także ten, kto składa sprzeciw – mówiła dr Aleksandra Pokropek w wywiadzie dla DGP. Z kolei pozostałe ekspertki uważają, że druga strona ma możliwość sprzeciwu od tego potwierdzenia tylko pod warunkiem że będzie on wyrażony również w formie pisemnej (czyli nie może być np. SMS-em, e-mailem itp.). Wynika to wprost z art. 771 par. 1 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 380 ze zm.; dalej: k.c.).

Jeżeli zaś potwierdzenie nastąpiło np. e-mailowo (a więc w formie dokumentowej), to druga strona może się sprzeciwić warunkom umowy zawartym w tym potwierdzeniu co najmniej w formie dokumentowej (a więc np. e-mailem bądź SMS-em), ale również pisemnie (gdyż przecież nie każdy ma dostęp do środków technologicznych i umie je skutecznie obsłużyć). To wynika zaś z art. 771 par. 2 k.c.

(...)

Opracowanie: Jakub Styczyński (DGP)

Źródło
Dziennik Gazeta Prawna