FKA Furtek Komosa Aleksandrowicz doradzała przy finansowaniu przez Alior Bank farmy wiatrowej grupy WPM MOSTY na Pomorzu

Prawnicy FKA Furtek Komosa Aleksandrowicz doradzali Alior Bankowi przy finansowaniu średniej wielkości farmy wiatrowej w powiecie sztumskim na Pomorzu, projektu spółki z grupy Warszawskiego Przedsiębiorstwa Mostowego MOSTY, kredytami inwestycyjnym i odnawialnym obrotowym.

Kwota łącznego zaangażowania Banku (obejmującego także limit na transakcje zabezpieczające zmiany kursu walutowego i stopy procentowej) przekracza 115 mln PLN.

Doradztwo FKA, która była jedynym doradcą prawnym do projektu, objęło zarówno prawne due diligence, opracowanie i uzgodnienie dokumentacji kredytowej i zabezpieczeń, jak i pomoc w uzgodnieniu kluczowych kontraktów dostawy turbin i serwisowego z Siemens oraz asystowanie w spełnieniu warunków uruchomienia kredytów.

Zespołem FKA kierował Leszek Rydzewski, szef departamentu instytucji i restrukturyzacji finansowych, z pomocą m.in. Marty Bosiak, associate w departamencie korporacyjnym, specjalizującej się w zagadnieniach nieruchomościowych, która niedawno dołączyła do FKA zdobywszy doświadczenie w międzynarodowych i wiodącej polskiej kancelarii.

„Cieszymy się, że mogliśmy brać udział w uzgodnieniu finansowania kolejnej farmy wiatrowej z grupy WPM Mosty. Grupa Warszawskich Mostów od kilku lat, konsekwentnie i z powodzeniem rozwija projekty OZE – ostatnio dzięki kredytom z Alior Banku. Mogliśmy też sprawdzić sprawność naszego doradztwa, gdy zmiana przepisów co do mechanizmów wsparcia OZE wymuszała ekspresowe uzgodnienie kredytowania farmy wiatrowej i uruchomienie środków.” – powiedział Leszek Rydzewski.

Warszawskie Przedsiębiorstwo Mostowe Mosty Spółka z o.o. SKA jest przedsiębiorstwem o wieloletniej tradycji, kontynuuje działalność Oddziału Warszawa zrzeszenia przedsiębiorstw mostowych PPRM. Działa na terenie centralnej Polski od 1965 r. a jako samodzielna firma od 1992 r.

Źródło: Rzeczpospolita