FKA Fakty Komentarze Analiza | Nowe zasady udzielania kredytów nieruchomościowych konsumentom oraz nadzór nad działalnością instytucji pożyczkowych

Fakty

Ujednolicenie zasad udzielania i spłacania kredytów i pożyczek konsumenckich związanych z nieruchomościami oraz wprowadzenie reglamentacji i nadzoru nad działalnością pożyczkodawców i pośredników kredytowych – to główne założenia do projektu zmiany ustawy o kredycie konsumenckim oraz ustawy o działalności instytucji pożyczkowych i pośredników kredytowych z 18 czerwca 2015 r.

Komentarze

Wprowadzenie projektowanych rozwiązań doprowadzi do wzrostu kosztów kredytów i pożyczek, może wiązać się także z przejściowymi trudnościami w uzyskaniu finansowania.

Nowe wymogi stawiane pośrednikom kredytowym oraz wszystkim pożyczkodawcom, również tym, którzy nie udzielają pożyczek związanych z nieruchomościami, mogą skutkować wykluczeniem z rynku najmniejszych pomiotów.

Analiza

Przepisy dotyczące udzielania kredytów i pożyczek związanych z nieruchomościami obejmą wszystkie umowy zawierane z konsumentami, a więc dotyczące jakichkolwiek nieruchomości, nie tylko mieszkalnych.

Ustawa zdefiniuje katalog informacji standardowych, które powinny znaleźć się w reklamie (m.in.: nazwa kredytodawcy, stopa oprocentowania, RRSO). Proponuje się ujednolicenie mechanizmu obliczania RRSO dla poszczególnych rodzajów kredytu. Kredytodawcy będą zobowiązani do publikowania na swojej stronie internetowej wzoru umowy kredytu oraz regulaminów. Każdorazowo przedstawią również konsumentowi informacje przedumowne, stosując Europejski Ujednolicony Formularz Kredytowy (ESIS).

Pełna treść biuletynu znajduje się tutaj.

Gdyby zechcieli Państwo otrzymać dodatkowe informacje lub odpowiedzi na nasuwające się po lekturze pytania to serdecznie zapraszamy do kontaktu się z nami:

Leszek Rydzewski, adwokat, wspólnik, szef departamentu instytucji finansowych i restrukturyzacji finansowej
T: +48 22 581 44 14 E: lrydzewski@fka.pl