Postępowania sądowe, arbitraż i mediacja

Udział w rozwiązywaniu sporów, w których uczestniczą Państwo po stronie powoda lub pozwanego, jest jednym z podstawowych kierunków praktyki Kancelarii.

Spory sądowe

Reprezentujemy Klientów w postępowaniach przed sądami powszechnymi i Sądem Najwyższym, postępowaniach arbitrażowych, sądowo-administracyjnych i administracyjnych.

Prowadzimy sprawy Klientów działających w różnych sektorach gospodarki. Wśród naszych Klientów są banki, które reprezentujemy w licznych postępowaniach (m.in. dotyczących instrumentów pochodnych) czy w sprawach pracowniczych. Reprezentujemy także przedsiębiorców działających na rynku energetycznym, paliwowym, budowlanym oraz FMCG. Posiadamy olbrzymie doświadczenie w prowadzeniu sporów z zakresu prawa spółek – m.in. uczestniczyliśmy w kilku precedensowych postępowaniach dotyczących odpowiedzialności akcjonariusza spółki akcyjnej wobec jej wierzycieli, a także reprezentowaliśmy jednego z audytorów należących do „wielkiej czwórki”, pozwanego w postępowaniu sądowym z powództwa klienta – proces zakończył się oddaleniem powództwa (sprawa o charakterze precedensowym dla wykładni przepisów o zakresie odpowiedzialności audytorów).

Arbitraż i mediacja (ADR)

Kancelaria specjalizuje się w prowadzeniu i rozstrzyganiu sporów arbitrażowych. Reprezentujemy Klientów w krajowych i międzynarodowych sporach arbitrażowych ad hoc oraz przed stałymi sądami arbitrażowymi, takimi jak Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie, Sąd Polubowny (Arbitrażowy) przy Związku Banków Polskich w Warszawie, Międzynarodowy Sąd Arbitrażowy przy Austriackiej Izbie Gospodarczej w Wiedniu (VIAC), Stały Trybunał Arbitrażowy w Hadze (PCA), Międzynarodowy Sąd Arbitrażowy MIH w Paryżu (ICC).

Reprezentujemy Klientów w tzw. postępowaniach postarbitrażowych, czyli postępowaniach o stwierdzenie wykonalności, uznanie lub uchylenie krajowych i zagranicznych orzeczeń arbitrażowych.

Mec. Marek Furtek  jest wpisany na listy arbitrów największych sądów arbitrażowych i wyznaczony jako arbiter w postępowaniach arbitrażowych (jak dotąd w ponad stu pięćdziesięciu) przed polskimi i zagranicznymi stałymi sądami arbitrażowymi (SAKIG, ZBP, VIAC, ICC, PCA) i ad hoc , także w sporach inwestycyjnych (BIT). Jest autorem licznych publikacji krajowych i zagranicznych dotyczących arbitrażu.

Do tej pory zorganizowaliśmy i administrowaliśmy kilkanaście postępowań arbitrażowych w trybie ad hoc przy wykorzystaniu reguł UNICTRAL, SAKIG i ICC.

Uczestniczymy w tzw. alternatywnych sposobach rozwiązywania sporów (ADR), w szczególności w trybie mediacji i negocjacji polubownych, a także w postępowaniach rozjemczych, prowadzonych według „Ogólnych warunków umowy i rozjemstwa w sporach” (FIDIC).

Jesteśmy rokrocznie rekomendowani przez prestiżowe, międzynarodowe rankingi prawnicze, takie jak Legal 500 EMEA, Chambers Global i Chambers Europe.

"Marek Furtek is a prolific arbitrator who is highly recognised by market sources. He impressed me as a smooth operator,  an interviewee reports, while another adds: He is very experienced and very effective as an arbitrator."– Chambers Europe 2020

"Name partner Marek Furtek leads the litigation and arbitration department at FKA Furtek Komosa Aleksandrowicz, which specialises in contentious banking issues. Tadeusz Komosa is representing Bank Pocztowy in its claim alleging unjust enrichment against another Polish bank. Milena Wieczorek-Waszewska is another key name, with experience acting for German banks and leasing companies in enforcement and insolvency proceedings." - Legal 500 EMEA 2019

"Marek Furtek of FKA Furtek Komosa Aleksandrowicz maintains a prominent position in domestic and international arbitration matters, where he acts as both a counsel and an arbitrator. Sources say he has "really impressive legal knowledge" and is also "very pragmatic." He has experience representing clients from the financial services and pharma sectors." - Chambers Europe 2019

"Marek Furtek of FKA Furtek Komosa Aleksandrowicz is widely regarded as a well-established name in international arbitration matters, with particular expertise in contentious banking and finance cases." - Chambers Europe 2018

Kontakt w tej specjalizacji:

Brak powiązanych zasobów.