Kancelaria FKA Furtek Komosa Aleksandrowicz doradzała Bankowi Ochrony Środowiska przy kolejnej transzy obligacji

 
Kancelaria FKA Furtek Komosa Aleksandrowicz doradzała Bankowi Ochrony Środowiska przy niepublicznej emisji 3-letnich obligacji własnych serii E i F w łącznej kwocie ok. 380 mln złotych, zorganizowanej przy udziale BRE Banku, Banku Gospodarstwa Krajowego i Domu Maklerskiego BOŚ.
Z ramienia FKA doradzali: Leszek Rydzewski, Mariusz Aleksandrowicz oraz Tomasz Salak.

Źródło
Rzeczpospolita