Seminarium FKA - Prawo reklamy i marketingu

22 września 2016 r. FKA organizuje całodniowe seminarium "Prawo reklamy i marketingu". Spotkanie prowadzą: Agnieszka Skrok, adwokat, Przemysław Barchan, adwokat oraz Barbara Załęcka, radca prawny i rzecznik patentowy.

Wśród tematów:

Nieuczciwa reklama

 • reklama sprzeczna z dobrymi obyczajami
 • reklama wprowadzająca w błąd
 • konsekwencje naruszeń

Akcje promocyjne w świetle prawa

 • rodzaje akcji promocyjnych
 • regulamin akcji promocyjnej
 • nieprawidłowe prowadzenie akcji promocyjnych: reżimy odpowiedzialności

Reklama porównawcza

 • kiedy jest dozwolona?
 • jak porównywać by się nie narazić na konsekwencje prawne?

Znaki towarowe w reklamie

 • czy można wykorzystywać logo konkurenta?
 • naruszenia znaków w Internecie

Konsekwencje naruszeń

 • jakie uprawnienia ma konkurent?
 • uwaga na przedawnienie

Prawo autorskie w reklamie

 • koncepcja kampanii reklamowej a prawo autorskie
 • cytat w reklamie
 • przypadkowe wykorzystanie w reklamie cudzego utworu
 • odpowiedzialność za naruszenie praw autorskich