Mecenas Marek Furtek przewodniczył konferencji „Arbiter w postępowaniu przed sądem polubownym”

W dniu 18 listopada 2016 r. na Uniwersytecie Wrocławskim odbyła się konferencja „Arbiter w postępowaniu przed sądem polubownym” zorganizowana przez: Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie (SAKIG) oraz Uniwersytet Wrocławski przy wsparciu kancelarii Allen & Overy.

Mecenas Marek Furtek (Prezes Sądu Arbitrażowego przy KIG w Warszawie) przewodniczył konferencji poświęconej wymianie myśli środowiska arbitrażowego w Polsce oraz dokonał uroczystej inauguracji wraz z dr. hab. Pawłem Borszowskim (Profesor Uniwersytetu Wrocławskiego) oraz prof. dr hab. Tadeuszem Erecińskim (Prezes Sądu Najwyższego kierujący Izbą Cywilną, Profesor Uniwersytetu Warszawskiego).

Spotkanie zgromadziło liczne grono prawników z całej Polski, w tym najwybitniejszych arbitrów, m.in.: prof. dr hab. Krystyna Szczepanowska-Kozłowska, mec. Maciej Łaszczuk, dr hab. Przemysław Drapała, dr Marcin Asłanowicz, dr Cezary Wiśniewski, prof. dr hab. Andrzej Szumański, dr hab. Zbigniew Banaszczyk, mec. Piotr Nowaczyk, prof. dr hab. Piotr Machnikowski, dr hab. Łukasz Błaszczak and prof. dr hab. Wojciech Popiołek.

Konferencja „Arbiter w postępowaniu przed sądem polubownym” miała na celu omówienie zagadnień dotyczących arbitrów, sposobu konstytuowania się sądu polubownego i jego składu, jako najbardziej charakterystycznej cechy sądownictwa polubownego. Prelegenci, autorytety naukowe posiadające bogate doświadczenie w zakresie rozpoznawania sporów arbitrażowych,  podjęli próbę udzielenia odpowiedzi na pytania czym kierują się strony dokonując wyboru arbitrów oraz na ile zdają one sobie sprawę z tego, że arbiter wskazany przez stronę jest od niej niezależny. Poddali pod dyskusję tezę, że możliwość kształtowania składu sądu polubownego przez same strony przesądza o atrakcyjności arbitrażu nad sądownictwem państwowym.

W programie wydarzenia znalazły się trzy główne panele:

Panel I: Arbiter i jego funkcje w postępowaniu

Panel II: Wyłączenie, odwołanie i ustąpienie arbitra – wybrane problemy proceduralne

Panel III: Podstawy i zakres umocowania arbitra

Dodatkowe informacje na temat Konferencji znajdują się na stronie SAKIG: http://sakig.pl/pl/aktualnosci/konferencja-arbiter-w-postepowaniu-przed-sadem-polubownym/o-konferencji