Mecenas Marek Furtek ponownie wybrany na stanowisko Prezesa Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie.

Miło nam poinformować, że w dniu 23 lutego 2012 r. Prezydium Krajowej Izby Gospodarczej powołało Prezesa Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej (KIG) w Warszawie, mec. Marka Furtka, na kolejną trzyletnią kadencję.

Mecenas Marek Furtek pełni funkcję Prezesa SA KIG od marca 2009 r. Pierwsze trzy lata kadencji służyły przede wszystkim umocnieniu pozycji sądu arbitrażowego jako głównego forum rozstrzygania sporów pomiędzy przedsiębiorcami w trybie polubownym. Należy zaznaczyć, że od 2009 r. systematycznie wzrasta liczba wpływających spraw toczonych przed SA KIG. „Rosnąca liczba spraw dowodzi, że działania mające na celu popularyzację polubownego rozstrzygania sporów przynoszą efekty. Polscy przedsiębiorcy coraz częściej zdają sobie sprawę z korzyści, jakie niosą arbitraż i mediacja” – ocenia mec. Marek Furtek, prezes Sądu Arbitrażowego przy KIG.

Marek Furtek jest znanym i cenionym radcą prawnym, wspólnikiem w kancelarii FKA Furtek Komosa Aleksandrowicz, specjalistą w dziedzinie prawa spółek oraz prawa cywilnego. Na swoim koncie ma publikacje z zakresu prawa z zakresu prawa cywilnego i handlowego, jest współautorem pierwszego polskiego kodeksu dobrych praktyk spółek giełdowych. Prowadzi sądowe i arbitrażowe postępowania sporne, a także postępowania administracyjne. Występował jako arbiter lub pełnomocnik w licznych krajowych i zagranicznych postępowaniach arbitrażowych, przed sądami arbitrażowymi stałymi (Sąd Arbitrażowy przy KIG, Związek Banków Polskich, Międzynarodowy Sąd Arbitrażowy przy Austriackiej Izbie Gospodarczej w Wiedniu (VIAC), Międzynarodowy Sąd Arbitrażowy przy Izbie Handlowej w Paryżu (ICC), Stały Trybunał Arbitrażowy w Hadze (PCA)) i ad hoc (według reguł SAKIG, ICC, UNCITRAL), a także w sporach inwestycyjnych (BIT). Marek Furtek zdobył powszechne uznanie jako arbiter i mediator w Polsce i na arenie międzynarodowej. Jest rokrocznie rekomendowany przez międzynarodowe wydawnictwa specjalistyczne: European Legal 500, Chambers & Partners.

Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie (SA KIG) jest największą instytucją arbitrażową w naszym regionie Europy. Jest członkiem i jednym z założycieli Międzynarodowej Federacji Instytucji Arbitrażu Handlowego, członkiem Europejskiej Grupy Arbitrażowej Międzynarodowej Izby Handlowej (ICC) w Paryżu oraz Komitetu Specjalnego przy Europejskiej Komisji Gospodarczej w Genewie. Na liście arbitrów i mediatorów Sądu znajduje się ponad 200 arbitrów – wybitnych ekspertów z Polski i zagranicy.