Komentarz FKA dla PCTA do wzoru umowy wielowalutowego kredytu terminowego i odnawialnego opracowanego przez Grupę roboczą Związku Banków Polskich (tzw. polskiego LMA)

Stowarzyszenie Polskich Skarbników Korporacyjnych (PCTA) wzięło udział w pracach Grupy roboczej prowadzonych pod auspicjami Związku Banków Polskich w celu stworzenia dostosowanego do prawa pierwszego polskiego wzoru umowy kredytowej wg modelu Loan Market Association. Model LMA zyskał na popularności w praktyce międzynarodowych i polskich finansowań przedsięwzięć większej skali. W pracach tych Stowarzyszenie korzystało m.in. ze wsparcia kancelarii FKA Furtek Komosa Aleksandrowicz. Wzór (Umowa wielowalutowego kredytu terminowego oraz odnawialnego) opublikowano na konferencji ZBP 16.11.2016.

Dla podsumowania uwag PCTA w Zespole Instytucji i Restrukturyzacji Finansowych FKA pod kierunkiem wspólnika - adw. Leszka Rydzewskiego zredagowano komentarz w celu przybliżenia wypracowanych standardów dokumentacyjnych praktykom rynków: członkom Stowarzyszenia.

Celem komentarza jest omówienie wybranych klauzul, które winny być przedmiotem zainteresowania potencjalnych kredytobiorców w trakcie negocjowania z kredytodawcami dokumentacji opartej o wypracowany przez Grupę roboczą działającą pod auspicjami ZBP wzór umowy kredytowej. Komentarz ma charakter wstępny, prezentuje wybrane przez autorów postanowienia wzoru i nie wyczerpuje tematyki negocjowania umów kredytu z kredytodawcami.

Celem PCTA jest działalność na rzecz integracji i wyodrębnienia grupy zawodowej Skarbników oraz wszechstronne wspieranie Skarbników w związku z wykonywanymi przez nich zadaniami. Komentarz będzie dostępny w sekcji członkowskiej Stowarzyszenia: http://pcta.pl/ (po zalogowaniu) i prezentowany podczas wydarzeń organizowanych przez PCTA.

grafika38.24 KB