FKA Fakty Komentarze Analiza l Plan Kontroli Podatkowych na rok 2015

Co nowego w prawie, o czym koniecznie trzeba wiedzieć?

Fakty

Zakończenie okresu rozliczeniowego u podatników rozpoczyna okres sprawdzania deklaracji i zeznań oraz wszczynania kontroli przez organy podatkowe i kontroli skarbowej. W tym roku, podobnie jak w latach poprzednich, Ministerstwo Finansów opublikowało informację o obszarach ryzyk, które będą podlegały dokładniejszej weryfikacji.

Na podstawie analizy realizacji zadań aparatu skarbowego z lat ubiegłych, Ministerstwo doszło do wniosku, że określonego typu nieprawidłowości generują statystycznie najczęstsze lub najwyższe przypadki uszczuplenia należności publicznoprawnych. Ministerstwo wskazało także na 12 branż najbardziej zagrożonych ryzykiem uszczupleń podatkowych.

Informacja ta może posłużyć podatnikom do samodzielnej weryfikacji rozliczeń, zanim jeszcze dojdzie do rozpoczęcia w stosunku do nich ewentualnych czynności kontrolnych.

Komentarze

Kontrole Obejmą Wszystko i Wszystkich

Spektrum zaobserwowanych naruszeń obejmuje różne branże i wiele typowych problemów w rozliczeniach podatkowych, a więc nie należy oczekiwać zmasowanych kontroli skupiających się na określonym aspekcie działalności. Nie oznacza to jednak braku potrzeby dokonania dodatkowej weryfikacji rozliczeń podatkowych.

Najbardziej narażone na nieprawidłowości w rozliczaniu podatków okazały się następujące branże:

 • Doradztwo i inne usługi niematerialne,
 • Produkcja materiałów budowlanych i usługi budowlane,
 • Działalność agentów sprzedaży towarów,
 • Nieruchomości,
 • Handel hurtowy pozostały,
 • Produkcja i obrót metalami i produktami metalowymi,
 • Paliwa,
 • Recykling,
 • Motoryzacja,
 • Transport i logistyka,
 • E-handel i usługi informatyczne,
 • Produkcja i handel elektroniką.

Analiza

kontrola podatkowa a postępowanie kontrolne

Organy kontroli skarbowej mogą prowadzić działania kontrolne w dwóch formach – postępowania kontrolnego bądź kontroli podatkowej w ramach postępowania kontrolnego. Powszechnie przyjmuje się, że dodatkowe uprawnienia przysługują przedsiębiorcy jedynie w przypadku kontroli podatkowej a nie postępowania kontrolnego.

Pełna treść biuletynu znajduje się tutaj.

W jaki sposób zmiany mogą wpłynąć na Państwa działalność gospodarczą? Zapraszamy do kontaktu z nami:

Mariusz Aleksandrowicz, radca prawny, doradca podatkowy, wspólnik i szef departamentu podatkowego
T: + 48 22 581 44 03
E: maleksandrowicz@fka.pl

Marta Ignasiak, prawnik, doradca podatkowy w departamencie podatkowym
T: + 48 22 581 44 18
E: mignasiak@fka.pl