FKA Fakty Komentarze Analiza l Nowelizacja ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów

Co nowego w prawie, o czym koniecznie trzeba wiedzieć?

Fakty

18 stycznia 2015 r. wejdzie w życie nowelizacja ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Celem nowelizacji jest skuteczniejsze wykrywanie przez UOKiK naruszeń prawa konkurencji. Nowe przepisy dotyczą zarówno samych przedsiębiorców, jak i osób zarządzających nimi.

Nowelizacja ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów zawiera szereg nowych instrumentów oraz kilka istotnych zmian proceduralnych, mających na celu zwiększyć efektywność egzekwowania reguł konkurencji przez Prezesa UOKiK.

Komentarze

Nowelizacja wprowadza m.in. osobistą odpowiedzialność członków zarządu za naruszenie reguł prawa konkurencji. Kary finansowe wynikające z takiego naruszenia mogą sięgać do wysokości dwóch milionów złotych.

Najbardziej kontrowersyjna zmiana dotyczy wprowadzenia możliwości karania osób zarządzających przedsiębiorstwem za umyślne dopuszczenie do naruszenia prawa konkurencji. Wprowadzono przy tym możliwość nałożenia na osoby fizyczne bardzo dotkliwej kary finansowej w wysokości do dwóch milionów złotych.

Analiza

Indywidualna odpowiedzialność tzw. osób zarządzających będzie występowała obok odpowiedzialności samego przedsiębiorcy.

Prezes UOKiK chcąc przypisać odpowiedzialność danej osobie zarządzającej, będzie musiał wykazać istnienie szeregu przesłanek.

Pełna treść biuletynu znajduje się tutaj.

W jaki sposób zmiany mogą wpłynąć na Państwa działalność gospodarczą? Zapraszamy do kontaktu z nami:

Agnieszka Skrok, adwokat, specjalista w dziedzinie ochrony konkurencji i konsumentów
T: + 48 22 581 44 16
E: askrok@fka.pl