FKA Fakty Komentarze Analiza | Cash pooling w przepisach o niedostatecznej kapitalizacji

Co nowego w prawie, o czym koniecznie trzeba wiedzieć?

Fakty

Pożyczki wspólników są jedną z najpowszechniejszych metod dofinansowania spółek. Z podatkowego punktu widzenia w zakresie niedostatecznej kapitalizacji umową pożyczki jest także kredyt, emisja papierów wartościowych o charakterze dłużnym, depozyt nieprawidłowy oraz lokata. Coraz częściej organy podatkowe za pożyczkę dla tych celów uznają cash pooling.

Komentarz

Decydując się na dofinansowanie spółki kapitałowej, należy pamiętać, że powoduje ono szereg konsekwencji podatkowych dla pożyczkobiorcy. Przed wypłatą odsetek należy zatem ocenić przepisy ogólne, regulacje tzw. niedostatecznej kapitalizacji, przepisy o nieodpłatnych świadczeniach, a w niektórych przypadkach także regulacje umów międzynarodowych.

Analiza

Cash pooling to szczególny sposób finansowania, w którym rzadko dochodzi do przepływów finansowych właściwych pożyczce. Tym niemniej, ze względu na cel tej umowy organy podatkowe uznają coraz częściej, że cash pooling powoduje analogiczne konsekwencje jak pożyczka dla celów stosowania ograniczeń wynikających z niedostatecznej kapitalizacji.

Pełna treść biuletynu znajduje się tutaj.

W jaki sposób stosowane przez Państwa metody finansowania w grupie kapitałowej mogą wpłynąć na Państwa rozliczenia podatkowe? Zapraszamy do kontaktu z nami:

Mariusz Aleksandrowicz, radca prawny, doradca podatkowy, wspólnik i szef departamentu podatkowego
T: + 48 22 581 44 03
E: maleksandrowicz@fka.pl

Marta Ignasiak, prawnik, doradca podatkowy w departamencie podatkowym
T: + 48 22 581 44 18
E: mignasiak@fka.pl