FKA doradcą Alior Bank

Prawnicy FKA Furtek Komosa Aleksandrowicz doradzali Alior Bankowi przy finansowaniu średniej wielkości farmy wiatrowej w powiecie sztumskim na Pomorzu, projektu spółki z grupy Warszawskiego Przedsiębiorstwa Mostowego MOSTY, kredytami inwestycyjnym i odnawialnym obrotowym.

Kwota łącznego zaangażowania Banku (obejmującego także limit na transakcje zabezpieczające zmiany kursu walutowego i stopy procentowej) przekracza 115 mln PLN.

Zespołem prawników Kancelarii FKA kierował Leszek Rydzewski, szef Departamentu Instytucji i Restrukturyzacji Finansowych.