Angażujemy się w sprawach szczególnie społecznie ważnych i słusznych

FKA Furtek Komosa Aleksandrowicz podejmuje działania pro bono na rzecz Federacji Polskich Banków Żywności

Marek Borowski – Prezes Federacji Polskich Banków Żywności: „Dla Federacji Polskich Banków Żywności bardzo ważne jest aby pomoc dotarła do jak największej liczby osób, ale także aby była najwyższej jakości. Dzięki wsparciu Kancelarii FKA Furtek Komosa Aleksandrowicz mamy pewność, że misja Banków Żywności realizowana jest profesjonalnie, zgodnie z najwyższymi standardami i obowiązującym prawem. Prawnicy kancelarii wsparli Federację Polskich Banków Żywności konsultując nasze procedury zarządzania danymi osobowymi, szczególnie te, które stosujemy przy obsłudze aplikacji dla wolontariuszy. Co roku w zbiórki żywności angażuje się około 50 tysięcy wolontariuszy. Bardzo doceniamy i szanujemy ich pracę, jednocześnie zapewniamy wszystkim naszym wolontariuszom najwyższe standardy współpracy. Dzięki pomocy wolontariuszy w 2013 r. Banki Żywności wsparły ponad 1,3 mln osób potrzebujących pomocy, przekazując łącznie ponad 64 000 ton żywności”.  

O Federacji          

Misją Federacji jest przeciwdziałanie marnowaniu żywności oraz zmniejszanie obszarów niedożywienia w Polsce poprzez działalność własną i wspieranie członków Federacji. (…)
Zrzesza 30 Banków Żywności działających na terenie całego kraju. Banki Żywności udzielają bezpłatnej pomocy żywnościowej ponad 3 600 organizacjom i instytucjom społecznym, za pośrednictwem których trafia ona do blisko 1,700 mln osób najbardziej potrzebujących. (…
)

Więcej informacji o Federacji można znaleźć tutaj.