Zapraszamy do udziału w bezpłatnych warsztatach "Podzielona płatność (split payment) – zasady funkcjonowania mechanizmu oraz jego praktyczne aspekty”

Już od 1 lipca wszyscy podatnicy VAT będą musieli zmierzyć się z nowym mechanizmem podzielonej płatności, który wprowadza znowelizowana ustawa o podatku VAT. Mechanizm split payment ma pomóc w uszczelnianiu poboru podatku od towarów i usług. Zapraszamy na szkolenie, na którym opowiemy jak działa system podzielonej płatności, co się zmienia oraz jak przygotować firmę do nowych regulacji.

Dowiedz się więcej - zapisz się na bezpłatne warsztaty

Termin: 13 czerwca, w godz. 10.00 – 11.30 REJESTRACJA ZOSTAŁA ZAKOŃCZONA.

Miejsce: siedziba FKA, ul. Królewska 16

Prowadzący: mec. Mariusz Aleksandrowicz, mec. Karol Szelągowski

 1. Na czym polega mechanizm podzielonej płatności (split payment)?
 2.  Rachunek VAT
   2.1    Otwarcie i prowadzenie rachunku VAT
   2.2    Waluta, w której prowadzony jest rachunek VAT
   2.3    Zamknięcie rachunku VAT
   2.4    Zakaz egzekucji z rachunku VAT
   2.5    Kiedy można dokonać zapłaty środkami z rachunku VAT?
   2.6    Jakimi środkami może zostać uznany rachunek VAT?
   2.7    Wykorzystanie rachunku VAT do celów innych niż zapłata kwoty podatku w cenie towaru/usługi lub wpłata podatku do US
   2.8    Otrzymanie zapłaty dokonanej z zastosowaniem systemu podzielonej płatności przez podatnika niebędącego dostawcą
 3. Dokonywanie płatności w ramach split payment
  3.1    Komunikat przelewu
  3.2    Obciążenie rachunku VAT i rachunku rozliczeniowego – przebieg operacji; blokada przelewu z powodu braku środków do jego wykonania
  3.3    Uznanie rachunku VAT – przebieg operacji
 4. Korzyści wynikające ze stosowania mechanizmu podzielonej płatności
  4.1    Wyłączenie stosowania określonych sankcji wobec podatnika – dodatkowe zobowiązanie, stawka odsetek za zwłokę
  4.2    Wyłączenie odpowiedzialności solidarnej podatnika
  4.3    Obniżenie kwoty zobowiązania podatkowego
  4.4    Możliwość otrzymania zwrotu VAT w krótszym terminie
  4.5    Wpływ mechanizmu podzielonej płatności na ocenę należytej staranności oraz dobrej wiary podatnika w przypadku oszustw podatkowych
 5. Negatywne konsekwencje dla podatników
  5.1    Split payment a płynność finansowa podatników
  5.2    Wpływ split payment na możliwość przenoszenia środków pomiędzy rachunkami podatnika w różnych bankach
 6. Pozostałe zagadnienia związane z mechanizmem podzielonej płatności
  6.1    Możliwość umownego wyłączenia stosowania mechanizmu podzielonej płatności
  6.2    Faktoring
  6.3    Kompensata
  6.4    Blokada rachunku VAT w ramach STIR
  6.5    Dokonywanie rozliczeń w przypadku wystawienia przez dostawcę faktury korygującej
  6.6    Dokonywanie płatności na rachunek wierzyciela dostawcy
  6.7    Płatności zbiorcze
  6.8    Zaliczenie przez dostawcę otrzymanej płatności na poczet odsetek lub na poczet innych należności
  6.9    Dokonywanie płatności za dostawy towarów i usługi na rzecz przedsiębiorców nieposiadających rachunku firmowego

 

Potwierdzenie uczestnictwa prosimy przesłać na adres: mswierzewska@fka.pl

Prosimy o wysłanie wiadomości zawierającej następujące informacje: imię i nazwisko, stanowisko, firma.

O rejestracji decyduje kolejność zgłoszeń.

Więcej informacji udzieli:
Małgorzata Świerżewska
+48 22 581 44 31