Kancelaria FKA Furtek Komosa Aleksandrowicz doradzała przy restrukturyzacji zadłużenia GK Pamapol S.A. w PKO BP SA i BGŻ SA

Notowana na warszawskiej giełdzie PAMAPOL S.A. jest spółką dominującą w Grupie Kapitałowej i liderem dań gotowych w Polsce; drugi z restrukturyzowanych kredytobiorców – przejęte pod koniec 2005r. Warmińskie Zakłady Przetwórstwa Owocowo Warzywnego są czołowym producentem groszku i fasoli (segment warzyw konserwowych i mrożonych).

Przedmiotem umowy jest restrukturyzacja całości zadłużenia w obu Bankach z tytułu kredytów obrotowych zaciągniętych przez spółki Grupy Kapitałowej PAMAPOL i niektórych wspólnych warunków i kierunków dalszego finansowania Grupy. W szczególności uzgodniono zasady dokapitalizowania Grupy w ramach planowanej nowej emisji akcji PAMAPOL S.A. środkami pochodzącymi bezpośrednio lub pośrednio od znaczących akcjonariuszy PAMAPOL S.A. – panów Mariusza i Pawła Szataniaków, przy których udziale zawarto umowę wsparcia, regulującą m.in. podporządkowanie należności tych akcjonariuszy wierzytelnościom obu Banków. Z kolei Banki zgodziły się na prolongatę spłaty kredytów obrotowych, a po spełnieniu warunków zawieszających – na udostępnienie nowych, wyższych limitów tych kredytów. 

Za opracowanie dokumentacji restrukturyzacyjnej według wytycznych Banków i wsparcie w negocjacjach odpowiadała kancelaria FKA Furtek Komosa Aleksandrowicz: wspólnik Leszek Rydzewski i mec. Bartłomiej Bronisz; grupę Pamapol S.A. reprezentowała kancelaria Stachowicz Ptak: wspólnik Bogusław Ptak i mec. Małgorzata Orlik.