FKA Fakty Komentarze Analiza | Projekt nowelizacji ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów

Fakty

Projekt nowelizacji ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz ustawy kodeks postępowania cywilnego z kwietnia 2015 przewiduje szereg zmian mających na celu jeszcze większe wzmocnienie ochrony konsumentów.

Większość projektowanych zmian odnosi się do przedsiębiorców ze wszystkich branż. Projekt ma silne poparcie rządu, stąd istnieje duża szansa, że omawiana nowelizacja wejdzie w życie w tej kadencji Sejmu.

Komentarze

Projekt nowelizacji budzi duże emocje, gdyż daje Prezesowi UOKiK istotnie daleko idące uprawnienia w postępowaniu w sprawie kontroli postanowień wzorców umownych oraz praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów.

Niektóre założenia projektu zasługują na aprobatę: np. zrezygnowanie przez Prezesa UOKiK z rozszerzonej prawomocności. Projekt zakłada, że postępowanie prowadzone byłoby wobec konkretnego przedsiębiorcy i dotyczyłoby konkretnego wzorca umowy.

Analiza

Projekt wprowadza nowy model kontroli niedozwolonych postanowień wzorców umownych. Model sądowy zostanie zastąpiony modelem administracyjnym. Rozstrzygnięcie zapadałoby w formie decyzji administracyjnej, a przedsiębiorcy służyłoby odwołanie do SOKiK.

Dotychczasowy rejestr klauzul niedozwolonych zostałby zastąpiony przez rejestr decyzji Prezesa UOKiK.

Pełna treść biuletynu znajduje się tutaj.

Gdyby zechcieli Państwo otrzymać dodatkowe informacje lub odpowiedzi na nasuwające się po lekturze pytania to serdecznie zapraszamy do kontaktu się z nami:

Adw. Agnieszka Skrok, specjalista w dziedzinie prawa ochrony konkurencji i konsumentów
T: +48 22 581 44 16 E: askrok@fka.pl