FKA doradcą mBank S.A.

Kancelaria FKA Furtek Komosa Aleksandrowicz doradzała na rzecz mBanku SA przy sprzedaży portfela wierzytelności nieregularnych banku (i powiązanych z nimi wierzytelności rządowej instytucji finansowej) wobec klientów bankowości korporacyjnej o wartości nominalnej przekraczającej 125 mln złotych.

Nabywcą tego portfela został sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny zamknięty z jednej z wiodących grup na rynku zarządzania wierzytelnościami.

Doradztwo FKA na rzecz Banku obejmowało wszystkie etapy procesu zainicjowanego w III kwartale 2016, począwszy od przygotowania koncepcji prawnej i harmonogramu transakcji, korespondencji do potencjalnych oferentów, regulaminu sprzedaży wierzytelności i dokumentacji transakcji, przez asystowanie komisji przy rozpatrywaniu ofert poszczególnych etapów i wyborze nabywcy, oraz negocjowanie z wybranym nabywcą i finalizację w grudniu 2016 r. umowy sprzedaży wierzytelności.

Nad transakcją dla Banku pracował zespół Instytucji i Restrukturyzacji Finansowych FKA pod kierunkiem wspólnika adw. Leszka Rydzewskiego wspieranego przez adw. Bartłomieja Bronisza (senior associate) i szefa Departamentu Podatkowego r.pr. Mariusza Aleksandrowicza.