Notariusze zapukają do drzwi dłużników

07.2016

Rząd chce ulżyć wierzycielom. Recepty szuka np. w nowych zasadach wynagradzania podwykonawców i odciążeniu sądów w wydawaniu nakazów zapłaty

Wierzycielom ma być łatwiej odzyskać swoje. Czy tak będzie, pokaże praktyka. Na razie jest projekt prawnych rozwiązań, które w założeniach autora, resortu rozwoju, powinny sprzyjać dochodzeniu należności od dłużników i przede wszystkim wesprzeć w tych zabiegach drobnych przedsiębiorców.

Już sama nazwa projektu Ministerstwa Rozwoju (MR) zapowiada jego ideę. To ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności. Obecnie jest przedmiotem uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych. Zdaniem projektodawcy, proponowane regulacje powinny też zapobiegać zatorom płatniczym, ponieważ dotyczą także etapu zaciągnięcia zobowiązania. Dla firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) szczególnie interesujące mogą wydawać się trzy rozwiązania.

(...)

Nakaz zapłaty wydany przez notariusza będzie tytułem egzekucyjnym. Klauzulę wykonalności też mu nada notariusz, ale inny. — To powinno m.in. ograniczyć zbyt lekkomyślne wystawianie takich nakazów, a zatem ewentualne nadużycia — ocenia Bartłomiej Bronisz, adwokat w kancelarii FKA Furtek Komosa Aleksandrowicz.

(...)

Bartłomiej Bronisz, adwokat w kancelarii FKA Furtek Komosa Aleksandrowicz, wyjaśnia, że notariusz miałby prawo, na wniosek wierzyciela, wydać nakaz zapłaty, gdy roszczenie nie jest bezzasadne, okoliczności sprawy nie budzą wątpliwości, a ponadto gdy nie ma problemów z ustaleniem miejsca pobytu dłużnika i doręczeniem mu nakazu, oraz gdy zaspokojenie dochodzonej należności nie zależy od spełnienia przez wierzyciela świadczenia wzajemnego na rzecz dłużnika.

— To dobra regulacja. Notarialne nakazy będą wydawane tylko w najprostszych sporach o zapłatę i nie staną się alternatywą dla sądownictwa powszechnego, które pomimo swoich wad zapewnia jednak dużą ochronę procesową dla każdej ze stron sporu — komentuje Bartłomiej Bronisz.

Adwokat z FKA zwraca uwagę, że podobnie jak w przypadku nakazów zapłaty wydawanych w postępowaniu upominawczym, również od notarialnego nakazu dłużnik będzie mógł wnieść sprzeciw, co spowoduje utratę jego mocy, w zaskarżonym zakresie. W takim przypadku notariusz przekaże akta sprawy do sądu.

(...)

Opracowanie: Iwona Jackowska (PB)

Źródło: 
Puls Biznesu