LUDZIE

Nasz zespół składa się z wysoko wykwalifikowanych prawników, z których połowa to radcowie prawni i adwokaci z wieloletnim doświadczeniem zawodowym. Jesteśmy nastawieni na osiąganie efektów, dlatego naszym priorytetem jest dostarczenie Klientom praktycznych, najlepszych rozwiązań.

Wspólnicy
Marek Furtek
/pl/lawyers/marek-furtek
Wspólnicy
Tadeusz Komosa
/pl/lawyers/tadeusz-komosa
Wspólnicy
Mariusz Aleksandrowicz
/pl/lawyers/mariusz-aleksandrowicz
Zespół
Agnieszka Skrok
/pl/lawyers/agnieszka-skrok
Zespół
Aleksandra Metych
/pl/lawyers/aleksandra-metych
Zespół
Milena Wieczorek-Waszewska
/pl/lawyers/milena-wieczorek-waszewska
Zespół
Paulina Smulska
/pl/lawyers/paulina-smulska
Zespół
Katarzyna de Rosset
/pl/lawyers/katarzyna-de-rosset
Zespół
Angelina Długosz Armańska
/pl/lawyers/angelina-dlugosz-armanska
Paulina Smulska
senior associate, adwokat

Adwokat w Departamentach Prawa Korporacyjnego i Postępowań Sądowych. Doktor nauk prawnych.

Specjalizuje się w prawie handlowym i cywilnym. W ramach świadczonych usług prawnych sporządza i analizuje m.in. umowy związane z realizacją wspólnego przedsięwzięcia, zbyciem przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części a także inne umowy związane z bieżącą działalnością przedsiębiorcy (np. umowy o współpracy; umowy zlecenia; umowy pośrednictwa; umowy sprzedaży udziałów).

Ponadto, świadczy usługi bieżącej obsługi prawnej spółek, w tym: przeprowadza analizę i sporządza dokumenty korporacyjne, związane z ich bieżącą działalnością.  

Reprezentuje przedsiębiorców przed sądami powszechnymi wszystkich instancji, zarówno w cywilnych sprawach procesowych jak i nieprocesowych.

Jest członkiem Izby Adwokackiej w Warszawie. Jest absolwentką Podyplomowego Studium Prawa Spółek prowadzonego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.
 

Języki:
polski i angielski