Seminarium FKA - Najważniejsze zmiany w prawie podatkowym 2016
08.2016

W dniu 6 września 2016 r. FKA wraz ze Skandynawsko-Polską Izbą Gospodarczą (SPCC) organizuje seminarium "Najważniejsze zmiany w prawie podatkowym 2016".

Spotkanie prowadzą: Mariusz Aleksandrowicz, szef Departamentu Prawa Podatkowego oraz Marta Ignasiak, doradca podatkowy. Spotkanie odbywa się w siedzibie FKA i jest prowadzone w języku polskim.

Wśród tematów:

 1. Wprowadzenie klauzuli obejścia prawa

  • W jakich przypadkach klauzula znajdzie zastosowanie?

  • Jak wygląda procedura powołania się na klauzulę obejścia prawa?

  • W jaki sposób można się zabezpieczyć na okoliczność jej zastosowania?

 2. Obowiązek sporządzania Jednolitego Pliku Kontrolnego

  • Jakie obowiązki ciążą na przedsiębiorcy i jak się do nich przygotować?

  • Co właściwie grozi za nieprawidłowe przygotowanie JPK?

  • W jaki sposób organy podatkowe mogą wykorzystać dane z Jednolitego Pliku Kontrolnego?

 3. Wyliczanie wysokości podatku handlowego przez przedsiębiorców zajmujących się sprzedażą konsumencką

  • Jakie transakcje zostały objęte nowym podatkiem?

  • Czy każdy paragon został obciążony podatkiem?

  • Jak odróżnić towary od usług?

 4. Inne planowane zmiany