Mec. Jarosław Grzywiński został powołany przez Ministra Sprawiedliwości na egzaminatora Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2015 r.

02.2015

Minister Sprawiedliwości w Zarządzeniu z 28 stycznia 2015 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej nr 6 do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2015 r. powołał mec. Jarosława Grzywińskiego, przedstawiciela Krajowej Rady Radców Prawnych na egzaminatora z zakresu prawa gospodarczego. Mecenas Jarosław Grzywiński został również wyznaczony przez Ministra Sprawiedliwości na Zastępcę Przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej.