FKA Fakty Komentarze Analiza | Nowelizacja ustawy o ochronie danych osobowych

03.2015

Co nowego w prawie, o czym koniecznie trzeba wiedzieć?

Fakty

Zwolnienie z obowiązku rejestracji zbiorów danych osobowych, przeniesienie ciężaru odpowiedzialności na Administratora Bezpieczeństwa Informacji. Jakie jeszcze zmiany wprowadziła nowelizacja ustawy o ochronie danych osobowych? Przedsiębiorca ma do wyboru dwa modele wewnętrznej regulacji ochrony danych osobowych.

Komentarze

Przedsiębiorca ma pod rządami nowych przepisów pewną dowolność w kształtowaniu systemu ochrony danych osobowych w przedsiębiorstwie. Zmiany wprowadzają też nowe procedury przekazywania danych osobowych do podmiotów przyjmujących dane mających siedzibę w państwach trzecich.

Przed nowelizacją administrator danych wyznaczał osobę na stanowisko ABI niemal całkowicie dowolnie. Zmiany w przepisach wprowadzają szereg wymogów formalnych, które osoba fizyczna musi spełnić, by mogła wykonywać obowiązki ABI.

Analiza

Przekazywanie danych osobowych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego zostało odformalizowane i zróżnicowane. Jak korzystać z nowych możliwości?

Jak dostosować firmę do wymogów nowelizacji ustawy o ochronie danych osobowych?

Zapraszamy do kontaktu z autorką:

Anna Rak, aplikantka adwokacka w departamencie sporów sądowych, arbitrażu i mediacji
T: + 48 22 581 44 41
E: arak@fka.pl