LUDZIE

Nasz zespół składa się z wysoko wykwalifikowanych prawników, z których połowa to radcowie prawni i adwokaci z wieloletnim doświadczeniem zawodowym. Jesteśmy nastawieni na osiąganie efektów, dlatego naszym priorytetem jest dostarczenie Klientom praktycznych, najlepszych rozwiązań.

Paulina Smulska
senior associate

Adwokat w Departamentach Prawa Korporacyjnego i Postępowań Sądowych. Doktor nauk prawnych.

Specjalizuje się w prawie handlowym i cywilnym. W ramach świadczonych usług prawnych sporządza i analizuje m.in. umowy związane z realizacją wspólnego przedsięwzięcia, zbyciem przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części a także inne umowy związane z bieżącą działalnością przedsiębiorcy (np. umowy o współpracy; umowy zlecenia; umowy pośrednictwa; umowy sprzedaży udziałów).

Ponadto, świadczy usługi bieżącej obsługi prawnej spółek, w tym: przeprowadza analizę i sporządza dokumenty korporacyjne, związane z ich bieżącą działalnością takie jak uchwały zgromadzenia wspólników sp. z o.o. w przedmiocie np. zmian osobowych w zarządach spółek, zmian w  umowie spółki. 

Reprezentuje przedsiębiorców przed sądami powszechnymi wszystkich instancji, zarówno w cywilnych sprawach procesowych jak i nieprocesowych, w zakresie postępowania rejestrowego.

Jest członkiem Izby Adwokackiej w Warszawie. Jest absolwentką Podyplomowego Studium Prawa Spółek prowadzonego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Języki: 
polski i angielski