LUDZIE

Nasz zespół składa się z wysoko wykwalifikowanych prawników, z których połowa to radcowie prawni i adwokaci z wieloletnim doświadczeniem zawodowym. Jesteśmy nastawieni na osiąganie efektów, dlatego naszym priorytetem jest dostarczenie Klientom praktycznych, najlepszych rozwiązań.

FKA Furtek Komosa Aleksandrowicz is recommended by Legal 500 EMEA in the field of employment law.

Jolanta Zarzecka-Sawicka
wspólnik, radca prawny
Specjalizacja: 

Wspólnik kierujący Departamentem Prawa Pracy.

Specjalizuje się we wszelkich aspektach prawa pracy, posiada bogate doświadczenie w zakresie doradztwa w sprawach indywidualnych i zbiorowych stosunków pracy, także zwolnień grupowych. Doradza przedsiębiorcom, bankom i instytucjom finansowym w sporach sądowych związanych z rozwiązaniem stosunku pracy i innych kwestiach związanych z prawem pracy. Reprezentowała dwa czołowe banki w sporach sądowych związanych z kwestiami dotyczącymi nagród i premii oraz w sprawach pracowniczych dotyczących pracowników wyższej kadry kierowniczej, a także w sprawach dotyczących zwolnień grupowych. Reprezentuje pracodawców w procesach sądowych w związku z rozwiązaniem stosunku pracy, także w sprawach o mobbing i dyskryminację. Reprezentowała dwie duże instytucje finansowe przy przeprowadzeniu pełnego procesu zwolnień grupowych (w tym przygotowanie regulaminów, zawiadomienie urzędu pracy, negocjacje z pracownikami). Jej doświadczenie obejmuje ponadto przygotowywanie umów i porozumień z zakresu stosunków pracowniczych, zakładowych przepisów prawa pracy (regulaminów pracy, wynagradzania, funduszu socjalnego), sprawy związane ze zbyciem zakładu pracy i przejściem pracowników. Ponadto zajmuje się sprawami dotyczącymi wynagradzania i premiowania pracowników. Wielokrotnie negocjowała kontrakty menedżerskie z kadrą zarządzającą (w tym z zarządem jednego z wiodących banków) oraz warunki odpraw. W ramach transakcji fuzji i przejęć brała udział w wielu projektach nabywania spółek i przedsiębiorstw. Posiada także duże doświadczenie związane z prowadzeniem projektów restrukturyzacji pracowniczych. Jolanta Zarzecka–Sawicka wielokrotnie prowadziła szkolenia dla prawników oraz szefów działów HR na tematy związane z optymalizacją zwolnień grupowych, związkami zawodowymi, mobbingiem i dyskryminacją, rozwiązywaniem stosunku pracy, ustalaniem czasu pracy, etc. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim, a także szkół prawa angielskiego (University of Cambridge) i amerykańskiego (University of Florida) oraz Summer Law School Columbia University (Nowy Jork). Jest członkiem polskiego Stowarzyszenia Prawa Pracy i Europejskiego Stowarzyszenia Prawa Pracy (European Employment Lawyers Association). Wcześniej przez 10 lat pracowała w renomowanej kancelarii Linklaters (zaliczanej do wiodących kancelarii brytyjskich, tzw. Magic Circle).

Praktyka prawa pracy FKA jest regularnie rekomendowana przez Legal 500 EMEA.

 
 
Języki: 
polski, angielski, francuski i rosyjski