KARIERA

Przez cały rok prowadzimy rekrutację do Kancelarii

Zatrudniamy absolwentów studiów prawniczych, aplikantów oraz osoby z uprawnieniami radcy prawnego, adwokata lub doradcy podatkowego. Prowadzimy nabór studentów na kilkumiesięczne staże oraz na praktyki wakacyjne.

Praca w FKA

Kancelaria oferuje możliwość rozwoju zawodowego prawnikom, którzy chcą zdobyć doświadczenie oraz doskonalić zdobyte już umiejętności w następujących obszarach:

  • Instytucje finansowe
  • Prawo korporacyjne, w tym fuzje i przejęcia, nieruchomości, private equity i restrukturyzacja oraz prawo pracy
  • Prawo podatkowe
  • Postępowania sądowe i arbitrażowe
  • Prawo antymonopolowe i prawo konkurencji
  • Własność intelektualna oraz nowe technologie

Na co zwracamy uwagę:

  • wysoka średnia ocen uzyskanych w trakcie studiów prawniczych;
  • bardzo dobra znajomość języka angielskiego, w tym znajomość terminologii prawniczej;
  • dotychczasowe doświadczenie zawodowe związane z karierą w zawodzie prawnika;
  • w przypadku osób z co najmniej dwuletnim doświadczeniem zawodowym dotychczasowy przebieg kariery zawodowej związany z konkretną dziedziną prawa oraz zaangażowanie w prowadzone sprawy.

Na proces rekrutacyjny do naszej Kancelarii składają się przynajmniej dwie rozmowy rekrutacyjne oraz test językowy.

Kontakt

Małgorzata Świerżewska
HR & Administration Manager

T: +48 22 581 44 31
F: +48 22 581 44 10
E: mswierzewska@fka.pl